Nasza oferta:

Chcemy dawać Dzieciom okazje do aktywnego odkrywania swoich możliwości.

Oprócz standardowej oferty opiekuńczo-dydaktycznej oferujemy bogaty wachlarz zajęć dodatkowych:
  • zajęcia sportowe – wiemy bowiem jak aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na całościowy rozwój psychomotoryczny,
  • zajęcia umuzykalniające,
  • logorytmika, rytmika,
  • muzykoterapia,
  • arteterapia,
  • dogoterapia,
  • zajęcia rozwijające umiejętność orientacji przestrzennej, kreatywność z wykorzystaniem klocków Lego
  • wiele innych.